top of page
  • Admin

Årsmötet skjuts på framtiden pga Covid -19

(Klubbar som haft sina årsmöten under 2020 har en generell dispens att skjuta på årsmötet 2021 och istället genomföra det 2022. Dispensen gäller om revisorerna inte anmärkt på styrelsens förvaltning av klubben. Ett beslut att skjuta upp årsmötet innebär att alla mandattider i klubben förlängs med ett år.)

Verksamhetsberättelse, resultatrapport och revisionsberättelse kommer att läggas ut på hemsidan, när bokslutet för 2020 är klart. // Styrelsen Västerås Kennelklubb


24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page